Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

aksiupelka
Bolało, bo schemat znów się powtórzył. Schemat, który jak sądziłam, zdołam przełamać.
— Jane Green "Prosto z mostu"
aksiupelka
4007 a146
Reposted fromolass olass viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabezsenna bezsenna
aksiupelka
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viabezsenna bezsenna
aksiupelka
1212 b076
Reposted fromolass olass viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście- to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
Reposted fromwynne wynne viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Because growing up sometimes means leaving people behind.
— Grey's Anatomy 07x05
Reposted fromAng3ll Ang3ll viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viabezsenna bezsenna
aksiupelka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabezsenna bezsenna
aksiupelka
1356 2ee0
Reposted fromdiebitchess diebitchess viabezsenna bezsenna
aksiupelka
2754 3638 500
Reposted fromtoft toft viabezsenna bezsenna
7586 9395
Reposted fromtwice twice viabezsenna bezsenna
aksiupelka
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viapeggy-blue peggy-blue
aksiupelka
4376 867c 500
Reposted fromanaa anaa viapeggy-blue peggy-blue
aksiupelka
6682 3c10 500
aksiupelka
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viapeggy-blue peggy-blue
aksiupelka
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viapeggy-blue peggy-blue

June 28 2015

aksiupelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl